Dziś jest 12.07.2024

Biblioteka publiczna
8:00-18:00

Filia dla dzieci
8:00-18:00

Dzisiaj mija termin oddania książek wypożyczonych dnia 07.06.2024

 • Miejska Biblioteka Publiczna

  w Koronowie

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotrekakoronowo.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie (w skrócie MBP Koronowo):

Telefon: 52 3824273
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: Szosa Kotomierska 3 ; 86-010 Koronowo

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony,
 • możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.01.2023

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3824273. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez ręcznie otwierane  drzwi z boku budynku przy ulicy Szosa Kotomierska 3.  Przy wejściu nie ma schodów.
 • Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu bibliotecznego.
 • Pierwsze drzwi po lewej stronie znajduje się wypożyczalnia dla dzieci.
 • Drugie drzwi po lewej stronie znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych.
 • Trzecie drzwi po lewej stronie znajduje się czytelnia tradycyjna.
 • Pierwsze drzwi po prawej stronie znajduje się gabinet Dyrektora.
 • Drugie drzwi po prawej stronie znajdują się czytelnia regionalna i czytelnia internetowa, gdzie biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Wi-Fi oraz świadczy usługi Ksero.
 • Pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób na wózkach.
 • W bibliotece jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych .
 • Teren  wokół budynku jest utwardzony.
 • Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Ewakuacja

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Biblioteki, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji.