Dziś jest 22.06.2024

Biblioteka publiczna
8:00-18:00

Filia dla dzieci
8:00-18:00

Dzisiaj mija termin oddania książek wypożyczonych dnia 18.05.2024

 • Miejska Biblioteka Publiczna

  w Koronowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie z siedzibą przy ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo reprezentowana przez Dyrektora biblioteki.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, a także
  przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie za pomocą adresu:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 729 057 573
 3. Administrator danych osobowych - Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
  o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.) i ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 poz. 955) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie Pani/Pana zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
 3. statystycznych
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami
  Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną w Koronowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie.
 2. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do korzystania z usług bibliotecznych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Kostecka
tel.729 057 573
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.